Les

Meteoren, meteorieten en kraters

Rotsblokken uit de ruimte

Het spreekt bij veel mensen tot de verbeelding: het plotselinge uitsterven van dinosauriërs, ongeveer 65 miljoen jaar geleden. De bekendste theorie is dat ze massaal stierven door een meteorietinslag. Een meteoriet is een object uit de ruimte dat op een planeet inslaat en vaak een krater achterlaat. In deze les doen leerlingen een onderzoek naar de vorming van kraters.
Baringer Crater, Arizona (Hans Tuinenburg)
Komeet C2011 Q4 (NASA)
Planetoide Eros (NASA)
Les informatie
  • Type Les
  • Groep
    Havo 1 - 2
    Vwo 1 - 2
  • Duur 40-50 min
  • Voorbereiding 30-60 min
  • Kerndoelen - - -
  • Werkvormen Experiment / proefje, Tweetallen