PO/VO
Project
Terug naar ESA Climate Detectives

Planning Project

17 september 2020-19 mei 2021
Fase 1: Identificeer een klimaatprobleem
17 sept 2020-24 nov 2020
De leerlingen kiezen een probleem in hun eigen omgeving. De leraar dient namens hen een onderzoeksvoorstel in, met een beschrijving van het probleem, de onderzoeksvraag, de aanpak en de data die gebruikt gaan worden. Een wetenschapper op het gebied van aardobservatie geeft feedback op het voorstel.

Fase 2: Onderzoek het probleem
1 dec 2020 – 18 apr 2021
De leerlingen verzamelen en analyseren hun data en trekken een conclusie. Desgewenst kunnen ze meedoen met een ESA-seminar waar ze online een wetenschapper kunnen ontmoeten en vragen stellen (voertaal Engels).

Fase 3: Maak het verschil
19 apr 2021 – 19 mei 2021
Gebaseerd op de uitkomsten van hun onderzoek bepalen de leerlingen welke acties ze willen ondernemen. Ze plaatsen hun verslag op het Climate Detectives Community Platform. Een wetenschapper geeft feedback op hun eindresultaten

Project onderdelen

Planning Project