VO
Project

CanSat competitie

Schooljaar 2023-2024
Maak van een frisdrankblikje (Can) een satelliet (Sat) met een missie; dat is de opdracht van de CanSat competitie. Leerlingenteams bedenken, bouwen en testen hun eigen satelliet. Ze nemen het op tegen teams uit het hele land. De tien beste teams krijgen de kans hun Cansat met een echte raket te laten lanceren tot 1 km hoogte. 
Ben jij een leerling? Lees dan hier verder.
Wat is CanSat?
CanSat is een competitie voor scholieren in de bovenbouw havo of vwo dat als profielwerkstuk gedaan kan worden. De leerlingen bedenken in teams een missie, schrijven een onderzoeksvoorstel, bouwen een satelliet met een microprocessor en sensoren of bewegende onderdelen en testen deze. De beste 10 teams mogen hun CanSat met een echte raket lanceren. De scholieren doen ervaring op in het bouwen van een apparaat dat aan specifieke eisen moet voldoen. Ook leren ze in een team samenwerken en plannen door hun individuele werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen. De winnaar van de Nederlandse competitie wordt samen met andere winnende Europese teams uitgenodigd voor een feestelijk eindevenement bij ESA/ESTEC in Noordwijk.
Hoe doe ik mee?
 Wil je meedoen aan de CanSat competitie '23-'24? Inschrijven kan tot en met zondag 15 oktober 2023. Stuur hiervoor jullie Team Proposal, Personal Detail Form en Consent Form naar [email protected] met als onderwerp "2023-2024 CanSat Competition Proposal [TEAM NAAM]". Deze formulieren zijn hier in het rechter blok te downloaden.  
Training
Voor een geslaagde deelname is vooral een betrokken en enthousiaste houding vanuit de school van groot belang. De docent ondersteunt de leerlingen en is het eerste aanspreekpunt voor het schoolteam. Om ook docenten op weg te helpen, organiseren we nog een training. Hierin worden naast de planning en organisatorische details ook een aantal technische aspecten van het maken van een CanSat behandeld. De datum van deze training(en) volgt nog.
(voorlopige) Planning CanSat 2023-2024
 • 19 september          kick-off 
 • 15 oktober               deadline insturen van proposal
 • eind oktober            berichtgeving geselecteerde teams
 • begin november      verzending van CanSat Starter Kit  
 • 11 & 18 november  online teacher workshop 
 • 14 januari                 deadline insturen van progress report
 • 24 januari                 testdag
 • 23 februari               deadline insturen van Final Design
 • begin maart             bekendmaking geselecteerde teams voor lanceerdag
 • 22 maart                   lanceerdag
 • 12 april                     deadline insturen van Final Paper
 • 19 april                     finale
 • 20-21 juni                 Europese eindevenement
Compilatie CanSat competitie