Les

Wat is een sterrenbeeld?

Kijken naar sterrenbeelden

Sterrenbeelden vullen ’s nachts onze hemel. Sterrenbeelden zijn door mensen bedachte figuren van sterren die ongeveer even sterk licht uitstralen. Maar hoe is een sterrenbeeld opgebouwd? Staan de sterren naast elkaar in het heelal? Door een driedimensionaal model te bouwen van het sterrenbeeld Orion krijgen de leerlingen inzicht in de stand van sterren binnen een sterrenbeeld.
Opdrachtblad (1/4)
Opdrachtblad (2/4)
Opdrachtblad (3/4)
Opdrachtblad (4/4)
Les informatie
  • Type Les
  • Groep
    Po 7 - 8
  • Duur 50-90 min
  • Voorbereiding 30-60 min
  • Kerndoelen - -
  • Werkvormen Samenwerken, Tweetallen