VanderSat

VanderSat is een satellietdataprovider en een specialist in het bieden van bodemvochtdata. Met de dataproducten van VanderSat kunnen boeren, waterschappen, brandweer en het IPCC de vochtigheid van de bodem goed in de gaten houden. VanderSat werkte mee aan de videoserie over Ruimte-experts van ESERO NL. 
website VanderSat