Les

Lekker kwartetten

Thema Mens & Aarde - les 3

De leerlingen verwerken de kennis over voorwaarden voor leven en het verschil tussen leven op aarde en in een ruimtestation, die zij in les 1 en 2 van dit thema hebben opgedaan door een goed doordacht kwartet te maken.
Les informatie
  • Type Les
  • Groep
    Havo 1 - 2
    Vwo 1 - 2
  • Duur 50-90 min
  • Voorbereiding 0-10 min
  • Kerndoelen - - -
  • Werkvormen Maken, Samenwerken, Klassengesprek