Les

Wat kun je met zonne-energie?

Gebruik de zon

De zon is een krachtige energiebron. Deze energie kunnen we omzetten in elektriciteit met behulp van zonnecellen. De leerlingen ontwerpen en bouwen een autootje met een zonnecel en laten deze zonne-auto op zonne-energie rijden. Een zonnerace kan de les afsluiten.
Opdrachtblad (1/2)
Opdrachtblad (2/2)
Zonneauto
Zon
Les informatie
  • Type Les
  • Groep
    Po 7 - 8
  • Duur 50-90 min
  • Voorbereiding 10-30 min
  • Kerndoelen - - -
  • Werkvormen Maken, Tweetallen