VO
Project

Climate Detectives

Schooljaar 2023-2024
Bij Climate Detectives onderzoeken leerlingen een klimaatprobleem. Een echte expert helpt de leerlingen op weg. Leerlingen doen zelf metingen of gebruiken satellietdata. Na het schrijven en insturen van het onderzoeksverslag, verzinnen ze een kleine goede daad om het klimaatprobleem onder de aandacht te brengen. Het project is geschikt als profielwerkstuk voor aardrijkskunde en loopt van mei t/m april. 
Hoe werkt het?
Bij de start van hun project bepalen leerlingen een klimaatprobleem waar zij zich bezig mee gaan houden. Ze kunnen inspiratie vinden in één van de hand-outs of een eigen onderwerp kiezen. Als onderzoeksopzet kunnen ze zelf metingen doen óf gebruikmaken van satellietdata van de Earth Observation Browser. Via het sjabloon maken zij een onderzoeksopzet. Het sjabloon staat bij downloads in het kader rechts op de website. De onderzoeksopzet sturen zij vóór de zomervakantie naar [email protected]

ESERO NL koppelt de deelnemers aan een klimaatexpert. De klimaatexpert geeft na de zomervakantie feedback op de onderzoeksopzet. In het najaar voeren de leerlingen het onderzoek uit. In deze periode videobellen de klimaatexpert en de leerlingen minimaal 1 keer met elkaar. Daarin kunnen de leerlingen vragen stellen of advies vragen.  

Passend bij hun onderzoek, voeren de leerlingen een kleine daad uit om het klimaatprobleem onder de aandacht te brengen.  

Hun onderzoeksverslag plus een korte omschrijving van deze kleine daad leveren ze uiterlijk 1 april in via [email protected]. Je moet het natuurlijk ook op school inleveren, zodat het profielwerkstuk kan worden beoordeeld. Op welke datum dat moet, bepaalt de school.  

De verslagen worden gepubliceerd op de website van ESA en de leerlingen ontvangen een deelnamecertificaat van ESA. 
Gepubliceerde verslagen schooljaar 2021-2022
Hand-outs
Op de hand-outs vinden leerlingen inspiratie voor het kiezen van hun onderwerp en onderzoeksvraag. Ook staan er ideeën voor grondmetingen waarmee leerlingen een experiment kunnen bedenken. Er zijn 4 hand-outs: Droogte, bosbranden, luchtvervuiling en onderwerp-naar-keuze. 
Meer informatie over de hand-outs
Earth Observator browser
Een satelliet cirkelt om de aarde heen en maakt onder andere continu foto’s van het aardoppervlak. Elke vijf dagen komt een satelliet langs hetzelfde stuk aarde. Deze foto’s zijn gratis beschikbaar in de Earth Observator browser (EO-browser). In de EO-browser kun je geavanceerd door de satellietfoto’s zoeken of twee foto’s met elkaar vergelijken. Om wegwijs te worden in de EO-browser, is er voor de leerlingen een EO-browser video tutorial.
Meer informatie over EO-browser tutorial