VO
Project

ESA Climate Detectives

15 oktober 2021-24 april 2022
Wat voor invloed heeft de klimaatverandering op jouw omgeving? Met het ESA-schoolproject Climate Detectives identificeren en onderzoeken leerlingen een klimaatprobleem. Ze maken gebruik van satellietdata en/of eigen metingen. Ook gaan ze op zoek naar oplossingen: op welke manier kan het probleem aangepakt of verminderd worden.
 Hierbij krijgen de leerlingen hulp van wetenschappers die feedback geven op hun onderzoeksvoorstel en projectresultaten.

Engelstalig project
 Climate Detectives wordt georganiseerd door de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA. Teams uit alle lidstaten van de ESA doen mee. 
Deelname staat open voor leerlingenteams van minstens 6 leerlingen in de leeftijd tussen 8 en 15 jaar. De voertaal bij dit project is Engels. Aanmelden kan via de ESA Climate Detectives website
Informatie en aanmelden ESA Climate Detectives
Nederlandse pilot
In Nederland organiseren we dit jaar een pilot voor leerlingenteams in klas 1 t/m 3 VO.  De leerlingen kunnen hun projectvoorstellen in het Nederlands schrijven. Een beperkt aantal teams kan meedoen
Interesse? Laat het ons weten