VO
Project

ESA Climate Detectives

oktober 2022
Wat voor invloed heeft de klimaatverandering op jouw omgeving? Met het ESA-schoolproject Climate Detectives identificeren en onderzoeken leerlingen een klimaatprobleem. Ze maken gebruik van satellietdata en/of eigen metingen. Ook gaan ze op zoek naar oplossingen: op welke manier kan het probleem aangepakt of verminderd worden. Hierbij krijgen de leerlingen hulp van wetenschappers die feedback geven op hun onderzoeksvoorstel en projectresultaten.

Opzet project
Climate Detectives is opgedeeld in 3 fases
  1.  Identificeer een klimaatprobleem (oktober november)
    De leerlingen kiezen  een probleem dat ze willen onderzoeken. Ze schrijven  een onderzoeksvoorstel. Een expert geeft begin januari feedback op het voorstel
  2. Onderzoek het probleem (tot eind maart)
    De leerlingen gaan aan de slag met het verzamelen en analyseren van data. Hebben ze tijdens het onderzoek vragen? Tijdens een online seminar eind februari kunnen ze vragen stellen.  
  3. Maak het verschil (tot eind april)
    Gebaseerd op de uitkomsten van hun onderzoek bepalen de leerlingen wat voor acties ze willen ondernemen. Ze  delen hun resultaten op het ESA Climate Detectives Project Gallery. Een expert geeft na afloop feedback op hun resultaten.
Voorbeelden projecten schooljaar 2021-2022
Meedoen met Climate Detectives
Climate Detectives wordt georganiseerd door de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA. Teams uit alle lidstaten van de ESA doen mee. Deelname staat open voor leerlingenteams van minstens zes leerlingen in de leeftijd tussen 8 en 15 jaar.  De voertaal is Engels. Scholen die aangeven dat graag te willen, proberen we aan een Nederlandstalige expert te koppelen.
 Aanmelden voor Climate Detectives kan tussen half september en eind november 2022.
Ondersteuning voor scholen in Nederland
Dit kunt u van ons verwachten
·      Docentenhandleiding (sept 2022 in Nederlands beschikbaar)]
·      Voorbeeldcases rondom het thema water (sept 2022 beschikbaar)
·      Overzicht handige bronnen (set 2022 beschikbaar)
·      Docententraining Climate Detectives 4 oktober, 19.00-21.00 uur
·      Voor docenten onderbouw VO mogelijkheid om deel te nemen aan panel en zo ervaringen uit te wisselen