VO
Project

Climate Detectives

Schooljaar 2023-2024
Bij Climate Detectives onderzoeken leerlingen een klimaatprobleem. Een echte expert helpt de leerlingen op weg. Leerlingen doen zelf metingen of gebruiken satellietdata. Na het schrijven en insturen van het onderzoeksverslag, verzinnen ze een kleine goede daad om het klimaatprobleem onder de aandacht te brengen. Het project is geschikt als profielwerkstuk voor aardrijkskunde en loopt van september t/m april. 
Hoe werkt het?
Aan het begin van het schooljaar kiezen leerlingen een onderwerp en onderzoeksvraag. Ze kunnen inspiratie vinden in één van de hand-outs of een eigen onderwerp kiezen. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 november 2023 bij ESERO.

Na aanmelding bepalen leerlingen het klimaatprobleem en maken een onderzoeksopzet volgens een sjabloon. Als onderzoekmethode kunnen ze zelf metingen doen óf gebruikmaken van satellietdata van de Earth Observation Browser. Uiterlijk 23 november 2023 leveren zij hun onderzoeksopzet in bij European Space Agency. 

ESERO NL koppelt de deelnemers aan een expert die commentaar geeft op de onderzoeksopzet. Vanaf december 2023 voeren de leerlingen het onderzoek uit. Het onderzoek en bijbehorend verslag moet uiterlijk 2 april zijn afgerond, zodat het profielwerkstuk op school kan worden beoordeeld. 

Passend bij hun onderzoek, voeren de leerlingen in april 2024 een kleine daad uit om het klimaatprobleem onder de aandacht te brengen. Hun onderzoeksverslag plus een korte omschrijving van deze kleine daad leveren ze uiterlijk begin mei 2024 in bij de European Space Agency. De verslagen worden gepubliceerd op de website van ESA en de leerlingen ontvangen een deelnamecertificaat van ESA. 
Gepubliceerde verslagen schooljaar 2021-2022
Hand-outs
Op de hand-outs vinden leerlingen inspiratie voor het kiezen van hun onderwerp en onderzoeksvraag. Ook staan er ideeën voor grondmetingen waarmee leerlingen een experiment kunnen bedenken. Er zijn 4 hand-outs: Droogte, bosbranden, luchtvervuiling en onderwerp-naar-keuze. 
Meer informatie over de hand-outs
Earth Observator browser
Een satelliet cirkelt om de aarde heen en maakt onder andere continu foto’s van het aardoppervlak. Elke vijf dagen komt een satelliet langs hetzelfde stuk aarde. Deze foto’s zijn gratis beschikbaar in de Earth Observator browser (EO-browser). In de EO-browser kun je geavanceerd door de satellietfoto’s zoeken of twee foto’s met elkaar vergelijken. Om wegwijs te worden in de EO-browser, is er voor de leerlingen een EO-browser tutorial.
Meer informatie over EO-browser tutorial