VO
Project

Climate Detectives

22 september 2023 - 25 april 2024
Bij Climate Detectives onderzoeken leerlingen een klimaatprobleem. Een echte expert helpt de leerlingen op weg. Leerlingen doen zelf metingen of gebruiken satellietdata. Na het schrijven en insturen van het onderzoeksverslag, verzinnen ze een kleine goede daad om het klimaatprobleem onder de aandacht te brengen. Het project is geschikt als profielwerkstuk voor aardrijkskunde.
Hoe werkt het?
Bij de start van hun project bepalen leerlingen een klimaatprobleem waar zij zich bezig mee gaan houden. Ze kunnen inspiratie vinden in één van de hand-outs of een eigen onderwerp kiezen. Als onderzoeksopzet kunnen ze zelf metingen doen óf gebruikmaken van satellietdata van de Earth Observation Browser. Via het sjabloon maken zij een onderzoeksopzet. Het sjabloon staat bij downloads in het kader rechts op de website. De onderzoeksopzet sturen zij vóór de zomervakantie naar [email protected]

ESERO NL koppelt de deelnemers aan een klimaatexpert. De klimaatexpert geeft na de zomervakantie feedback op de onderzoeksopzet. In het najaar voeren de leerlingen het onderzoek uit. In deze periode videobellen de klimaatexpert en de leerlingen minimaal 1 keer met elkaar. Daarin kunnen de leerlingen vragen stellen of advies vragen.  

Passend bij hun onderzoek, voeren de leerlingen een kleine daad uit om het klimaatprobleem onder de aandacht te brengen.  

Hun onderzoeksverslag plus een korte omschrijving van deze kleine daad leveren ze vóór 25 april 2024 in via [email protected]. Je moet het natuurlijk ook op school inleveren, zodat het profielwerkstuk kan worden beoordeeld. Op welke datum dat moet, bepaalt de school.  

De verslagen worden gepubliceerd op de website van ESA en de leerlingen ontvangen een deelnamecertificaat van ESA. 
Gepubliceerde verslagen schooljaar 2022-2023
Hand-outs
Op de hand-outs vinden leerlingen inspiratie voor het kiezen van hun onderwerp en onderzoeksvraag. Ook staan er ideeën voor grondmetingen waarmee leerlingen een experiment kunnen bedenken. Er zijn 4 hand-outs: Droogte, bosbranden, luchtvervuiling en onderwerp-naar-keuze. 
Meer informatie over de hand-outs
Earth Observator browser
Een satelliet cirkelt om de aarde heen en maakt onder andere continu foto’s van het aardoppervlak. Elke vijf dagen komt een satelliet langs hetzelfde stuk aarde. Deze foto’s zijn gratis beschikbaar in de Earth Observator browser (EO-browser). In de EO-browser kun je geavanceerd door de satellietfoto’s zoeken of twee foto’s met elkaar vergelijken. Om wegwijs te worden in de EO-browser, is er voor de leerlingen een EO-browser video tutorial.
Meer informatie over EO-browser tutorial
Climate Detective Kids
Dit schooljaar start ook Climate Detective Kids: een variant voor primair onderwijs. Hierbij worden de leerlingen bewust van hun (invloed op hun) omgeving en leren ze hoe het 'systeem' Aarde werkt. Dit doen ze door het uitvoeren van een aantal kleine activiteiten over onder andere seizoenen en de smeltende ijskappen. Als ze een activiteit voltooid hebben, kunnen ze een medaille krijgen. Na het afronden van minimaal drie activiteiten, kan er een certificaat aangevraagd worden en worden de leerlingen 'Klimaatdetectives'.