Les

Het broeikaseffect

Het klimaat

De aarde heeft een dampkring. Deze luchtlaag is belangrijk voor het leven op aarde. Activiteiten van mensen veranderen de samenstelling van deze luchtlaag.  Dat heeft gevolgen voor het klimaat op aarde. Met een experiment leren de leerlingen dat de dampkring heel belangrijk is voor leven op aarde en wat een gevolg kan zijn van het broeikaseffect.
Opdrachtblad (1/4)
Opdrachtblad (2/4)
Opdrachtblad (3/4)
Opdrachtblad (4/4)