Les

Het broeikaseffect

Het klimaat

De aarde heeft een dampkring. Deze luchtlaag is belangrijk voor het leven op aarde. De mensen vervuilen deze luchtlaag. Dit heeft gevolgen voor het klimaat op aarde. Met een experiment leren de leerlingen dat de dampkring heel belangrijk is voor leven op aarde en wat een gevolg kan zijn van het broeikaseffect.
Opdrachtblad (1/4)
Opdrachtblad (2/4)
Opdrachtblad (3/4)
Opdrachtblad (4/4)
Les informatie
  • Type Les
  • Groep
    Po 7 - 8
  • Duur 50-90 min
  • Voorbereiding 10-30 min
  • Kerndoelen - -
  • Werkvormen Onderzoek, Tweetallen