Les

Ontwerp je luchtraket

Maak een raket die je wegblaast met een rietje of pomp

In deze les maken leerlingen zelf een luchtraket, die ze testen en verbeteren. Ze ontdekken zo verschillende variabelen die invloed hebben op de afstand die een raket aflegt. In de les zitten verschillende raketwerkbladen en meetmethoden om de afstand die de raket heeft afgelegd te bepalen.  Er zijn twee versies van deze raket: de pompraket en de rietjesraket . De principes achter het vliegen en lanceren van de raketten zijn hetzelfde, maar de pompraket is spectaculairder, terwijl bij de rietjesraket eenvoudigere materialen worden gebruikt.
Rietjesraket voorbeeld
Hulpblad pompraket
Hulpblad rietjesraket