Les

Satellieten en Aardobservatie

NLT module

Luchtvervuiling, zeespiegelstijging en ontbossing; slechts enkele van de problemen waar we als bewoners van planeet aarde mee te maken hebben. Om deze problemen in kaart te brengen en om er oplossingen voor te vinden, kan het helpen de aarde eens van boven te bekijken

Onze NLT-module voor de bovenbouw vwo neemt leerlingen daarom mee in vogelvlucht rond de aarde tot zelfs buiten de dampkring. Daar cirkelen talloze satellieten rond die allerlei processen in, op en boven de aarde meten, registreren en als data aanleveren. In deze module maken ze kennis met een aantal satellieten, de data die ze opleveren en hun toepassingen. Binnen de thema’s atmosfeer, land en zee voeren leerlingen zelf praktische opdrachten uit en verwerken en interpreteren ze satellietdata. Tot slot doen ze een eigen onderzoek.

NLT staat voor Natuur, Leven en Technologie. Het is een profielkeuzevak voor de profielen N&G en N&T HAVO en VWO. Deze module is geschreven voor de bovenbouw VWO en is gecertificeerd door de Vereniging NLT.

Praktische Informatie

Leerlingenmateriaal
Het leerlingenmateriaal in PDF-formaat is hier te downloaden. Via de NLT database kunt u de docentenhandleiding en de toets bij de module downloaden. Daar zijn ook de Word-bestanden te vinden.

Docentenhandleiding
Download via de NLT-database
Of vraag aan via [email protected].

Doelgroep
VWO 5 en 6 NG/NT profiel

Studielast
40 studielasturen

Partners 
ESERO NL,  ESA,  NSO,  NEMO Science Museum,  KNMI,  SRON,  SarVision,  TU Delft,  De Praktijk,  Bètasteunpunt Zuid-Holland
Satelliet Sentinel 1a
Les informatie
  • Type Les
  • Groep
    Vwo 5 - 6
  • Duur Langlopend project
  • Voorbereiding >60 min, Langlopend project
  • Kerndoelen - - -
  • Werkvormen Experiment / proefje, Onderzoek, Groepsopdracht, Samenwerken, Zelfstandig werken, Klassikaal, Tweetallen, Project