Les

Wat doe je op een dag?

Tijd

’s Nachts ga je slapen, maar wat doe je overdag? Een dag is gevuld met allemaal dingen die je wilt en soms ook moet doen. Kennen de leerlingen de begrippen ochtend, middag, avond en nacht? Wat doen de leerlingen zoal de hele dag? Welke volgorde zit er in hun activiteiten? Dit komt in deze les allemaal aan de orde.
Een dag
Les informatie
  • Type Les
  • Groep
    Po 1 - 2
  • Duur 40-50 min
  • Voorbereiding 10-30 min
  • Kerndoelen - - - -
  • Werkvormen Onderzoek, Zelfstandig werken