Les

Klimaten en het weer op aarde

Thema Weer & Klimaat - les 2

Op aarde heersen veel verschillende klimaten. De Duitse klimatoloog Wladimir Köppen deelde de verschillende klimaten in vijf primaire klimaatzones (A-E) in: tropisch, droog, gematigd, land- en poolklimaat. Later zijn er nog een aantal aanpassingen geweest aan de onderverdeling van deze primaire klimaatzones, maar de vijf zones zelf zijn intact gebleven. Een belangrijke toevoeging aan de indeling was die van het bergklimaat. In deze les maken de leerlingen posters over de belangrijkste klimaten op aarde. Elk groepje presenteert hun klimaat met behulp van de poster aan de rest van de klas.
Satellietbeeld aarde
Tropisch eiland
Woestijn
IJsberg
Kustlijn
Bergmeer