Les

Weer in de klas

Thema Weer & Klimaat - les 3

Wat is het weer? Elke dag vragen we ons dat af. In deze les doen leerlingen verschillende metingen aan het weer over een langere periode en verwerken dat in grafieken. Het weer speelt zich af in de dampkring om de aarde. Ook dit begrip krijgt een plek in deze les.
Waterkringloop
Dampkring